Schietstraat 16 8900 Dikkebus mail ons 057 20 30 13

Op onze school is een ouderraad werkzaam. De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school. Haar voornaamste taak bestaat erin alle mogelijke initiatieven te ontwikkelen om de band tussen ouders, kinderen en het schoolteam te versterken. De ouderraad wil op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van al de leerlingen op school en thuis. Ze helpt mee aan de organisaties die de school onderneemt en ze organiseert zelf ook allerlei activiteiten op school.