Schietstraat 16 8900 Dikkebus info@hetnestkastje.be 057 20 30 13

Het schoolbestuur organiseert het onderwijs, ze vormt de beleidsploeg en draagt de eindverantwoordelijkheid van het gehele schoolgebeuren.

Naam

VZW Vrij Katholiek Onderwijs Dikkebus
Schietstraat 16
8900 Dikkebus

Leden van het schoolbestuur

  • Voorzitter: De Heer Oscar Delporte
  • Ondervoorzitter: De Heer Joël Denuwelaere
  • Secretaris: De Heer Geert Derycke
  • Penningmeester: Mevrouw Francine Scholaert
  • Bestuurder: Mevrouw Christiane Timperman
  • Bestuurder: De Heer Stefaan de Roo
  • Bestuurder: Eerwaarde heer Mathias Parret

In de algemene vergadering van de VZW zetelen

  • Mevr. Martine Patteeuw
  • Mevr. Ria Verduyn